PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
1134 Type of Fuel 00026º 20902897 Java 0.031 18/12/20 19:48:33
1000 Hello World! 00643º 20902798 Java 0.022 18/12/20 19:37:36
2867 Digits 00044º 20833721 Java 0.217 11/12/20 20:41:10
1160 Population Increase 00807º 20833618 Java 0.215 11/12/20 20:19:30
2729 Shopping List 00009º 20530200 Java 0.115 16/11/20 15:13:46
1040 Promedio 3 00989º 20833788 Java 0.055 30/10/20 19:33:32
1001 Extremadamente Básico 04723º 20334213 Java 0.047 30/10/20 18:56:07
1018 Billetes 04219º 20322792 Java 0.062 29/10/20 20:37:09
1002 Área del Círculo 07144º 20334669 Java 0.068 29/10/20 20:11:31
1022 TDA Racional 00047º 20130061 C++ 0.000 14/10/20 23:47:58
1 of 1