PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
1238 Combiner 00046º 20564757 C++17 0.000 19/11/20 4:22:04
1176 Fibonacci Array 09763º 20562636 C++17 0.000 19/11/20 4:14:05
1175 Array change I 13020º 20562626 C++17 0.000 19/11/20 4:12:07
1174 Array Selection I 11415º 20562620 C++17 0.000 19/11/20 4:10:12
1173 Array fill I 14175º 20562604 C++17 0.000 19/11/20 4:08:28
1179 Array Fill IV 08188º 20562586 C++17 0.000 19/11/20 4:04:50
1241 Fit or Dont Fit II 00190º 20564779 C++17 0.000 19/11/20 3:51:03
1272 Hidden Message 00635º 20562487 C++17 0.021 19/11/20 3:39:02
1186 Below the Secundary Diagonal 07230º 20562469 C++17 0.000 19/11/20 3:34:40
1185 Above the Secundary Diagonal 07679º 20564814 C++17 0.000 19/11/20 3:31:13
1187 Top Area 07261º 20562442 C++17 0.000 19/11/20 3:29:16
1183 Above the Main Diagonal 09690º 20562421 C++17 0.000 19/11/20 3:26:12
1184 Below the Main Diagonal 07986º 20562416 C++17 0.000 19/11/20 3:24:58
1181 Line in Array 10753º 20564802 C++17 0.000 19/11/20 3:18:08
1182 Column in Array 09691º 20562363 C++17 0.000 19/11/20 3:16:25
1190 Right Area 06661º 20562355 C++17 0.000 19/11/20 3:14:28
1177 Array Fill II 09079º 20562307 C++17 0.000 19/11/20 3:07:25
1042 Clasificación Simple 21823º 20105458 C++17 0.000 13/10/20 4:50:11
1043 Triángulo 20177º 20105318 C++17 0.000 13/10/20 4:32:39
1040 Promedio 3 17978º 20105124 C++17 0.000 13/10/20 4:01:17
1037 Intervalo 23810º 20105113 C++17 0.000 13/10/20 3:58:21
1036 Fórmula de Bhaskara 23221º 20105117 C++17 0.000 13/10/20 3:56:27
1035 Prueba de Selección 1 28520º 20105040 C++17 0.000 13/10/20 3:45:22
1041 Coordenadas de un Punto 23340º 20105032 C++17 0.000 13/10/20 3:44:07
1044 Múltiplos 23463º 20105012 C++17 0.000 13/10/20 3:39:37
1045 Tipos de Triángulos 15128º 20105002 C++17 0.000 13/10/20 3:37:58
1046 Tiempo de Juego 18268º 20105391 C++17 0.000 13/10/20 3:35:31
1048 Incremento Salarial 18223º 20104973 C++17 0.000 13/10/20 3:32:35
1050 DDD 20260º 20104838 C++17 0.000 13/10/20 3:05:03
1051 Impuestos 13463º 20112119 C++17 0.000 13/10/20 2:41:09
1 of 2