PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
2060 El desafío de Bino 00921º 22218087 Java 8 0.345 8/4/21 10:26:00
1589 Bob Conduit 01523º 22194726 Java 8 0.498 7/4/21 3:30:31
1564 Brazil World Cup 06490º 22181718 C++17 0.000 6/4/21 16:49:44
1759 Ho Ho Ho 01989º 22181078 Java 8 1.101 6/4/21 16:13:51
1180 Lowest Number and Position 04243º 22180796 Java 8 0.407 6/4/21 15:35:56
1179 Array Fill IV 02572º 22043948 Java 8 0.125 28/3/21 16:55:00
1178 Array Fill III 14186º 22043695 C 0.000 28/3/21 16:35:13
1178 Array Fill III 03150º 22043733 Java 8 0.163 28/3/21 16:25:22
1177 Array Fill II 03268º 22043451 Java 8 0.167 28/3/21 16:11:50
1175 Array change I 04293º 22027468 Java 8 0.173 27/3/21 5:24:07
1174 Array Selection I 03829º 22027430 Java 8 0.159 27/3/21 5:18:11
1173 Array fill I 04767º 22027362 Java 8 0.180 27/3/21 4:59:23
1172 Array Replacement I 05289º 22027248 Java 8 0.146 27/3/21 4:32:45
1165 Prime Number 03020º 22027121 Java 8 0.215 27/3/21 4:08:36
1153 Simple Factorial 04476º 22015186 Java 8 0.179 26/3/21 14:20:46
1149 Summing Consecutive Integers 01985º 22013844 Java 8 0.111 26/3/21 12:52:56
1159 Sum of Consecutive Even... 02619º 22013691 Java 8 0.144 26/3/21 12:37:48
1158 Sum of Consecutive Odd... 02227º 22011488 Java 8 0.117 26/3/21 5:19:44
1156 S Sequence II 02118º 22011341 Java 8 0.097 26/3/21 4:50:29
1157 Divisors I 02849º 22011291 Java 8 0.104 26/3/21 4:40:34
1155 S Sequence 02497º 21994289 Java 8 0.101 25/3/21 10:51:32
1154 Ages 03162º 21994273 Java 8 0.103 25/3/21 10:41:51
1151 Easy Fibonacci 03468º 22013735 Java 8 0.150 25/3/21 10:19:49
1146 Growing Sequences 02581º 21994188 Java 8 2.588 1/3/21 2:38:05
1145 Logical Sequence 2 02631º 21599965 Java 8 1.092 1/3/21 2:02:38
1131 Grenais 01766º 21564778 Java 8 0.078 26/2/21 3:14:16
1118 Several Scores with Validation 02640º 21564769 Java 8 0.718 26/2/21 3:12:56
1117 Score Validation 04514º 21551476 Java 8 0.259 25/2/21 3:32:08
1132 Multiples of 13 02621º 21523316 Java 8 0.074 23/2/21 5:59:59
1133 Resto de la División 03383º 21523266 Java 8 0.152 23/2/21 5:51:33
1 of 4