PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
1258 T-Shirts 00158º 23256856 Java 14 0.945 16/6/21 23:51:39
1861 Hall of Murderers 00028º 23214932 Java 14 1.123 13/6/21 23:22:57
1195 Binary Search Tree 00151º 23210641 Java 14 1.147 13/6/21 15:26:30
1766 The Dark Elf 00059º 23173557 Java 14 0.755 10/6/21 2:32:00
2174 Colección de Pokémons 00410º 22895646 Java 14 0.195 20/5/21 1:53:09
3160 Friends 00006º 22894463 Java 14 0.144 20/5/21 0:24:02
2065 Fila Del Supermercado 00184º 22761710 Java 14 0.583 11/5/21 0:03:05
1548 Canteen Queue 00465º 22795781 Java 14 0.288 11/5/21 0:02:40
1110 Throwing Cards Away 00599º 22756665 Java 14 1.193 10/5/21 19:09:40
1077 Infijo a Posfijo 00156º 22652509 Java 14 0.686 3/5/21 18:53:41
1068 Equilibrio de Paréntesis I 01013º 22623376 Java 14 0.449 25/4/21 13:46:57
1069 Diamantes y Arena 01014º 22623406 Java 14 0.566 22/4/21 15:21:45
1133 Resto de la División 02723º 21950633 Java 14 0.094 23/3/21 2:06:19
3135 Name Lists 00019º 21949084 Java 14 0.137 23/3/21 0:53:34
1030 La Leyenda de Flavious... 00415º 21931061 Java 14 0.131 22/3/21 0:48:25
1031 Crisis Energética 00317º 21731639 Java 14 0.180 9/3/21 23:52:31
3126 Training List 00032º 21729017 Java 14 0.224 9/3/21 22:35:50
2479 Sorting Santa's List... 00186º 21715087 Java 14 0.167 9/3/21 1:19:34
2381 Lista de Chamada 00096º 21712334 Java 14 0.129 8/3/21 23:17:30
1028 Tarjetas Coleccionables 01040º 21561717 Java 14 1.637 25/2/21 22:32:36
1029 Fibonacci, ¿Cuántas Llamadas? 00914º 21547814 Java 14 0.440 24/2/21 21:37:55
2760 Entrada y Salida de String 00155º 21444151 Java 14 0.244 15/2/21 19:23:25
1176 Fibonacci Array 03160º 21443901 Java 14 0.403 15/2/21 19:07:29
1175 Array change I 04306º 21388927 Java 14 0.149 10/2/21 21:41:00
1174 Array Selection I 03980º 21949453 Java 8 0.167 10/2/21 21:16:59
1172 Array Replacement I 05577º 21372100 Java 8 0.245 9/2/21 16:49:17
1153 Simple Factorial 04197º 21516953 Java 8 0.123 9/2/21 16:47:34
1151 Easy Fibonacci 03606º 21372005 Java 8 0.186 9/2/21 16:36:05
1114 Fixed Password 06143º 21371855 Java 8 0.294 9/2/21 16:28:10
1096 Secuencia IJ 2 04099º 21371734 Java 8 0.173 9/2/21 16:20:30
1 of 2