PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
1178 Array Fill III 10060º 21778616 C++17 0.000 12/3/21 18:45:25
1157 Divisors I 11133º 21778458 C++17 0.000 12/3/21 18:37:00
1133 Resto de la División 11869º 21778047 C++17 0.000 12/3/21 18:20:11
1154 Ages 11536º 21777881 C++17 0.000 12/3/21 18:12:46
1116 Dividiendo X por Y 05603º 21777684 C++17 0.018 12/3/21 17:56:53
1132 Multiples of 13 12323º 21777141 C++17 0.000 12/3/21 17:31:35
1099 Suma de Números... 10180º 21776620 C++17 0.000 11/3/21 21:58:50
1097 Secuencia IJ 3 12732º 21758476 C++17 0.000 11/3/21 16:08:36
1117 Score Validation 11649º 21758272 C++17 0.000 11/3/21 15:51:17
1177 Array Fill II 09385º 21758303 C++17 0.000 11/3/21 12:57:06
1115 Cuadrante 12800º 21755712 C++17 0.000 11/3/21 12:44:54
1096 Secuencia IJ 2 13336º 21749853 C++17 0.000 10/3/21 23:38:50
1153 Simple Factorial 12650º 21749787 C++17 0.000 10/3/21 23:35:42
1142 PUM 09455º 21748782 C++17 0.046 10/3/21 22:35:11
1113 Ascendiendo y Descendiendo 13544º 21748081 C++17 0.000 10/3/21 22:03:57
1095 Secuencia IJ 1 14806º 21747976 C++17 0.000 10/3/21 22:00:13
1079 Promedios Ponderados 12858º 21747914 C++17 0.000 10/3/21 21:47:50
1049 Animal 15558º 21747489 C++17 0.000 10/3/21 21:23:23
1051 Impuestos 14015º 21747679 C++17 0.000 10/3/21 17:29:48
1075 Resto 2 15866º 21742968 C++17 0.000 10/3/21 17:17:22
1078 Tablas de Multiplicar 19124º 21738729 C++17 0.000 10/3/21 10:59:09
1067 Números Impares 19179º 21738721 C++17 0.000 10/3/21 10:57:12
1064 Positivos y Promedio 18837º 21738691 C++17 0.000 10/3/21 10:46:54
1066 Par, Impar, Postivo y Negativo 18636º 21738708 C++17 0.000 10/3/21 10:15:10
1070 Seis Números Impares 17402º 21738535 C++17 0.000 10/3/21 10:08:53
1074 Par o Impar 13302º 21738503 C++17 0.000 10/3/21 10:01:16
1052 Mes 20149º 21738470 C++17 0.000 10/3/21 9:46:05
1060 Números Positivos 20467º 21738453 C++17 0.000 10/3/21 9:40:50
1172 Array Replacement I 15832º 21738448 C++17 0.000 10/3/21 9:38:50
1059 Números Pares 23759º 21738418 C++17 0.000 10/3/21 9:32:08
1 of 3