PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
1014 Consumo 10473º 2888091 C++ 0.000 22/9/15 16:23:10
1015 Distancia Entre dos Puntos 10464º 2895345 C++ 0.000 23/9/15 17:16:36
1016 Distancia 09056º 2888118 C++ 0.000 22/9/15 16:26:07
1017 Combustible Gastado 09693º 2895393 C++ 0.000 23/9/15 17:20:22
1018 Billetes 08367º 2752039 C++ 0.000 3/9/15 17:03:25
1019 Conversión de Tiempo 08984º 2888142 C++ 0.000 22/9/15 16:29:25
1020 Edad en Días 09224º 2813018 C++ 0.000 11/9/15 19:08:41
1021 Billetes y Monedas 04856º 2896643 C++ 0.000 23/9/15 18:00:47
1036 Fórmula de Bhaskara 05186º 2913525 C++ 0.000 26/9/15 13:25:38
1037 Intervalo 05099º 2935616 C++ 0.000 29/9/15 22:54:57
1038 Snack 07330º 2762901 C++ 0.000 4/9/15 20:33:51
1040 Promedio 3 04028º 2766703 C++ 0.000 5/9/15 13:31:20
1043 Triángulo 06583º 3150877 C++ 0.000 28/10/15 14:03:32
1045 Tipos de Triángulos 02532º 2778229 C++ 0.000 7/9/15 13:31:24
1060 Números Positivos 05925º 2822436 C++ 0.000 13/9/15 12:23:04
1164 Perfect Number 00770º 3160800 C++ 0.000 31/10/15 3:37:43
1002 Área del Círculo 11782º 2722474 C++ 0.000 30/8/15 23:18:17
1003 Suma Simple 15957º 2708717 C++ 0.000 29/8/15 1:06:03
1004 Producto Simple 15498º 2737931 C++ 0.000 1/9/15 20:57:22
1005 Promedio 1 12441º 2722404 C++ 0.000 30/8/15 23:07:38
1013 El Mayor 09196º 2746338 C++ 0.000 2/9/15 23:42:49
1008 Salario 12676º 2724945 C++ 0.000 31/8/15 12:34:10
1009 Salario con Bonus 09646º 2746152 C++ 0.000 2/9/15 23:20:48
1010 Cálculo Simple 11629º 2881233 C++ 0.000 21/9/15 18:34:42
1011 Esfera 07360º 2812915 C++ 0.000 11/9/15 18:56:08
1012 Área 10643º 2886593 C++ 0.000 22/9/15 12:26:37
1001 Extremadamente Básico 20137º 2700893 C++ 0.000 28/8/15 3:25:24
1156 S Sequence II 03040º 3160698 C++ 0.000 31/10/15 3:06:38
1157 Divisors I 03899º 3160719 C++ 0.000 31/10/15 3:09:57
1170 Blobs 03611º 3160679 C++ 0.004 31/10/15 2:59:59
1 of 2