PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
1240 Encajar o No Encajar I 00015º 0246748 Java 0.088 26/8/13 11:08:29
1433 The Splitting Club 00002º 0242833 Java 0.060 23/8/13 14:17:21
1198 Hashmat the Brave Warrior 00018º 0242637 Java 0.188 23/8/13 13:20:47
1193 Base Conversion 00099º 0242583 Java 0.220 23/8/13 13:06:50
1170 Blobs 00400º 0242193 Java 0.140 23/8/13 5:33:42
1169 Grains in a Chess Board 00076º 0242189 Java 0.044 23/8/13 5:25:02
1161 Factorial Sum 00053º 0241921 Java 0.048 23/8/13 1:28:19
1026 ¿Acarrear o no Acarrear? 00007º 0241426 Java 0.108 22/8/13 19:29:58
1160 Crecimiento de la Población 01070º 4680628 Java 0.252 22/8/13 19:11:45
1150 Excediendo Z 00790º 4642779 Java 0.052 21/8/13 19:18:40
1158 Sum of Consecutive Odd... 00508º 0238917 Java 0.052 21/8/13 18:15:43
1154 Ages 00465º 0238890 Java 0.044 21/8/13 18:02:09
1159 Sum of Consecutive Even... 00020º 0238747 Java 0.028 21/8/13 16:41:04
1180 Lowest Number and Position 00594º 0238175 Java 0.060 21/8/13 4:34:18
1157 Divisors I 00198º 0238133 Java 0.036 21/8/13 3:45:54
1156 S Sequence II 00546º 0236668 Java 0.040 20/8/13 19:50:09
1155 S Sequence 00623º 0236619 Java 0.040 20/8/13 19:47:38
1153 Simple Factorial 00074º 0236601 Java 0.028 20/8/13 19:40:24
1151 Easy Fibonacci 00252º 0236589 Java 0.036 20/8/13 19:31:52
1149 Summing Consecutive Integers 00015º 0235312 Java 0.024 19/8/13 15:05:24
1134 Type of Fuel 00315º 0234475 Java 0.044 19/8/13 14:54:03
1146 Growing Sequences 00201º 0234464 Java 0.320 19/8/13 14:02:39
1145 Logical Sequence 2 00015º 0234440 Java 0.060 19/8/13 13:52:06
1144 Logical Sequence 01087º 0234422 Java 0.104 19/8/13 13:41:40
1143 Squared and Cubic 00676º 0234410 Java 0.052 19/8/13 13:33:35
1142 PUM 00010º 0234370 Java 0.052 19/8/13 13:01:14
1133 Resto de la División 01910º 0234354 Java 0.068 19/8/13 12:48:22
1132 Multiples of 13 00148º 0234349 Java 0.032 19/8/13 12:41:27
1131 Grenais 00256º 0234347 Java 0.040 19/8/13 12:20:49
1118 Several Scores with Validation 00106º 0234316 Java 0.104 19/8/13 11:59:57
1 of 4