PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
1165 Prime Number 00172º 9545812 C# 0.028 18/3/18 0:15:43
2164 Fast Fibonacci 00272º 5215772 Java 0.100 17/9/16 1:56:06
2060 El desafío de Bino 00729º 5155667 Java 0.180 10/9/16 1:53:03
1329 Head or Tail 00320º 5155634 Java 0.180 10/9/16 1:45:38
1957 Converting to Hexadecimal 00438º 5149376 Java 0.108 9/9/16 13:34:22
1099 Suma de Números... 00683º 5149294 Java 0.076 9/9/16 13:19:45
1155 S Sequence 00938º 5121509 Java 0.044 6/9/16 0:12:51
1066 Par, Impar, Postivo y Negativo 02432º 5121305 Java 0.052 5/9/16 23:57:09
1159 Sum of Consecutive Even... 00429º 5101903 Java 0.044 3/9/16 0:05:12
1170 Blobs 00505º 5096871 Java 0.164 2/9/16 12:13:02
1179 Array Fill IV 02320º 4940256 Java 0.104 16/8/16 0:28:24
1177 Array Fill II 02747º 4940118 Java 0.140 16/8/16 0:11:00
1178 Array Fill III 02004º 4940063 Java 0.100 16/8/16 0:04:23
1145 Logical Sequence 2 02316º 4938535 Java 0.680 15/8/16 21:07:38
1097 Secuencia IJ 3 01483º 4938231 Java 0.040 15/8/16 20:32:33
1096 Secuencia IJ 2 01777º 4938184 Java 0.044 15/8/16 20:25:14
1071 Suma de Números... 00899º 4936754 Java 0.048 15/8/16 17:33:57
1064 Positivos y Promedio 02075º 4936607 Java 0.060 15/8/16 17:11:29
1060 Números Positivos 07471º 4936526 Java 0.164 15/8/16 17:01:52
1192 Paula's Mathematic Game 00142º 4936335 Java 0.212 15/8/16 16:35:34
1048 Incremento Salarial 03243º 4936227 Java 0.084 15/8/16 16:17:42
1045 Tipos de Triángulos 04428º 4931127 Java 0.124 14/8/16 18:44:13
1036 Fórmula de Bhaskara 01988º 4930683 Java 0.064 13/8/16 0:25:06
1020 Edad en Días 02421º 4922975 Java 0.052 13/8/16 0:10:03
1018 Billetes 03135º 4920545 Java 0.056 12/8/16 18:26:35
1015 Distancia Entre dos Puntos 04417º 4919959 Java 0.072 12/8/16 17:14:47
1014 Consumo 04216º 4919918 Java 0.068 12/8/16 17:07:16
1012 Área 11533º 4919885 Java 0.132 12/8/16 17:00:53
1010 Cálculo Simple 05124º 4919767 Java 0.072 12/8/16 16:38:54
1305 Cut Off Rounder 00074º 4813717 Java 0.244 23/7/16 18:08:19
1 of 4