PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
1070 Seis Números Impares 00511º 6803600 Java 0.036 25/4/17 22:27:16
1067 Números Impares 02638º 6716933 Java 0.052 17/4/17 21:54:24
1066 Par, Impar, Postivo y Negativo 02485º 6713559 Java 0.052 17/4/17 18:13:53
1014 Consumo 02660º 6702765 Java 0.060 16/4/17 19:00:33
1013 El Mayor 01106º 6702485 Java 0.044 16/4/17 18:23:04
1012 Área 01900º 6680067 Java 0.056 14/4/17 13:21:05
1065 Pares Entre Cinco Números 01300º 6679900 Java 0.044 14/4/17 13:01:07
1064 Positivos y Promedio 00488º 6679877 Java 0.044 14/4/17 12:50:57
1059 Números Pares 03675º 6645988 Java 0.044 11/4/17 17:06:20
1060 Números Positivos 00174º 6633380 Java 0.032 10/4/17 18:49:47
1038 Snack 03428º 6632809 Java 0.060 10/4/17 18:07:58
1017 Combustible Gastado 02896º 6632538 Java 0.056 10/4/17 17:49:55
1036 Fórmula de Bhaskara 02054º 6622565 Java 0.064 9/4/17 19:31:29
1021 Billetes y Monedas 02010º 6621646 Java 0.064 8/4/17 19:28:46
1010 Cálculo Simple 03666º 6620822 Java 0.064 8/4/17 18:27:11
1007 Diferencia 07043º 6611273 Java 0.060 8/4/17 17:57:32
1024 Encriptación 01556º 6040739 Java 1.280 6/2/17 19:18:31
1157 Divisors I 00260º 5832978 Java 0.036 12/12/16 0:09:25
1155 S Sequence 00960º 6815077 Java 0.044 5/12/16 2:45:20
1156 S Sequence II 00480º 6864346 Java 0.036 5/12/16 2:41:35
1097 Secuencia IJ 3 02443º 5793351 Java 0.056 5/12/16 1:40:59
1142 PUM 03187º 5792309 Java 0.428 4/12/16 23:30:35
1117 Score Validation 00019º 5692150 Java 0.028 20/11/16 19:33:34
1143 Squared and Cubic 02239º 5686936 Java 0.084 19/11/16 18:27:40
1134 Type of Fuel 01546º 5685996 Java 0.060 19/11/16 15:40:19
1132 Multiples of 13 01258º 5685264 Java 0.048 19/11/16 13:21:12
1079 Promedios Ponderados 02572º 4238775 Java 0.168 28/4/16 20:33:54
1049 Animal 02044º 4237756 Java 0.060 28/4/16 19:57:07
1048 Incremento Salarial 02737º 4237348 Java 0.076 28/4/16 19:19:16
1046 Tiempo de Juego 01597º 4150050 Java 0.056 17/4/16 16:51:53
1 of 2