BRU RANK

Begum Rokeya University

Ranking Usuario Resuelto Intentado Envios Puntos
191
MD. Habibur Rahman 4 7 34 16,63
192
Ashad Shuvo 3 3 8 15,92
193
Nazmul Hasan 3 3 6 15,62
194 Akbar Hasan 3 3 7 15,42
195
Masumul Hayat 2 2 3 14,21
196
mrinmoy saha 2 3 5 14,11
197
himel 2 3 4 14,11
198
sojib 444 2 2 5 13,11
199
Raisa Jannat 2 2 3 13,11
200
Rahul Sarkar 2 2 4 13,11
201
najmul 4 7 19 12,12
202
saiful Islam 2 3 5 11,21
203
Rashedul Islam 1 2 9 10,20
204
Sifat E Rahman Surma 1 1 3 9,20
205
Rahat1208031l 1 2 5 9,20
206
Ashikur Rahman 1 2 2 9,20
207
Monsur (BRUR) 1 1 1 9,20
208
Wahid ahmed Shanto 1 1 1 9,20
209
Rahmat Ali 1 1 12 9,20
210 MD. Al Mamun Rifat Joy 2 3 32 9,20
211 Nazmun Nahar 1 1 2 8,20
212
Sibgatullah Borat 1 1 2 8,20
213 Abu Saiyed 1 1 1 8,20
214
Md. Sohel Rana 0 2 4 7,00
215
Ridwan Nur Rahman 0 1 4 6,00
216
Sultana Razia 0 3 11 5,00
217
Hamidur Rahman 0 1 1 5,00
218
jesmin nahar rimi 0 1 2 5,00
219
HP RAY 0 1 1 5,00
220
Shoishab_CSE 0 1 5 5,00
221
PRINCE 0 1 2 5,00
222
Md: Raju Ahamed 0 1 1 4,00
223
Atika Yasmin 0 1 2 4,00
224 Md Mahmudul Hasan Chayon 0 1 2 4,00
6 of 6