NSU RANK

North South University

Ranking Usuario Resuelto Intentado Envios Puntos
1
Mahfujur Rahman 330 342 454 877,55
2
Tanviropy 152 152 405 670,80
3
KNJO 215 220 298 656,21
4
Adib Shahriar 221 241 603 636,85
5
A.S.M IRFAN 203 220 371 635,71
6
Aluman 185 189 262 588,45
7
Imtiaz Adar Khan 151 155 588 548,94
8
Md. Abdullah Al Shafi 203 203 289 543,74
9
Md. Tanzim Hossain Khan 175 175 222 499,07
10
Koushik Roy 165 166 307 491,51
11
Nourash Azmine 109 110 260 446,44
12
Md.Rezowan Khan Rahat 139 164 485 443,18
13
Shawon Ashraf 118 118 199 423,75
14
Muntasir Mohammad 148 162 399 413,26
15
Prince 139 143 267 381,80
16
Saiyem Raiyan 96 112 288 375,37
17
ওয়ানাবি হারবিঞ্জার 118 133 325 371,92
18
Farazi Ahmed 127 136 323 365,43
19
siam antar 128 128 198 356,30
20
Nazmul Hasan Asha 127 128 192 355,50
21
Hasin Ishrak 124 124 190 335,23
22
Ismail Hossain Shobuj 136 153 256 334,26
23
Safiyatul Hoque 129 136 195 330,13
24
Asif Rahman 105 105 217 329,03
25
Shikto Das 132 133 234 326,97
26
2022381_narmeen 109 111 425 326,89
27
Mr_Mandal 124 126 184 322,42
28
fareha alamgir khan 118 125 274 319,35
29
Shahan Ahmed 112 114 242 316,51
30 Fahim Montashir 1620843643 76 77 263 314,58
31 Tarik 🐉 109 109 153 307,97
32
alcatraz47 (Md. Mahmudul Haque) 114 122 245 307,81
33 Safkat Alam Esty 112 119 124 302,17
34 Nadman Ashraf Khan 100 104 273 298,66
35
Avneer rio 115 121 167 295,83
36
Abu Sayeed Khan 108 108 186 295,74
37 Alif Elham 103 107 213 289,10
38
Nafiz Iqbal 107 108 238 286,57
1 of 26